Dłużnik

STILE DI VITA Mateusz Juda
2 387,54 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ace8c164

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STILE DI VITA Mateusz Juda
ul. Kościuszki 5
33-230 Szczucin Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 252,16 PLN
Data wymagalności: 26 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 199,62 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 912,17 PLN
Data wymagalności: 26 listopada 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 184,40 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 184,40 PLN
Data wymagalności: 25 listopada 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 184,40 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 1 917,15 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 387,54 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 stycznia 2022

Data wystawienia:
10 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!