Dłużnik

"PAMIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
98,25 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: acaebd77

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"PAMIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żołędziowa 73
44-217 Rybnik Śląskie

Siedziba: Rybnik
REGON: 241123902
NIP: 6423102521
KRS: 0000331190

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 920,00 PLN
Data wymagalności: 12 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 45 731,40 PLN
Data wymagalności: 9 października 2018

W sumie:
Wartość: 50 651,40 PLN
Koszty sądowe: 4 234,39 PLN

Spłacono:

54 787,54 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

98,25 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2019

Data wystawienia:
19 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!