Dłużnik

JARPOL JAROSŁAW SOBCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 412,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: aca35f23

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JARPOL JAROSŁAW SOBCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grabińska 39
92-780 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 365640515
NIP: 7282811516
KRS: 0000642120

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 468,60 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 3 468,60 PLN
Koszty sądowe: 944,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 412,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 sierpnia 2019

Data wystawienia:
1 lipca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!