Dłużnik

PIXEL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 649,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: abfba0f0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIXEL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Asnyka 2
89-600 Chojnice Pomorskie

Siedziba: Chojnice
REGON: 361481474
NIP: 5552109097
KRS: 0000557379

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 15 680,00 PLN
Data wymagalności: 2 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 170,47 PLN
Data wymagalności: 3 października 2017

W sumie:
Wartość: 15 850,47 PLN
Koszty sądowe: 3 799,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 649,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 grudnia 2018

Data wystawienia:
6 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!