pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Ośrodek Leczenia Uzależnień Camel Beata Siergiej
43 528,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: abd269df

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Ośrodek Leczenia Uzależnień Camel Beata Siergiej
Księżnej Dobrawy
14-200 Iława Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 080,00 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 9 760,00 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 14 400,00 PLN
Data wymagalności: 9 sierpnia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 9 060,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 2 320,00 PLN
Data wymagalności: 7 października 2021

W sumie:
Wartość: 40 620,00 PLN
Koszty sądowe: 2 908,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

43 528,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 maja 2023

Data wystawienia:
30 maja 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!