Dłużnik

AZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 403,33 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: abc0427f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zwycięstwa 14
44-100 Gliwice Śląskie

Siedziba: Gliwice
REGON: 363750010
NIP: 8952071879
KRS: 0000602810

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 742,94 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 4 742,94 PLN
Koszty sądowe: 660,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 403,33 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 października 2019

Data wystawienia:
18 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!