Dłużnik

KUBO-I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 576,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ab11e190

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KUBO-I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Unii Lubelskiej 19
85-056 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Bydgoszcz
REGON: 384963117
NIP: 9671431849
KRS: 0000816210

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 749,67 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 176,29 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 2 925,96 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 576,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 maja 2021

Data wystawienia:
21 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!