Dłużnicy

KINGA KONIECZNA
TOMASZ SIEJAK
DAWID BARAN
15 478,72 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: aae1770f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
KINGA KONIECZNA
62-200 Gniezno Wielkopolskie
TOMASZ SIEJAK
62-200 Gniezno Wielkopolskie
DAWID BARAN
62-200 Gniezno Wielkopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 12 890,33 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 12 890,33 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 478,72 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 maja 2022

Data wystawienia:
30 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!