Dłużnik

PHU " KAMI" Dorota Stankiewicz
7 179,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: aa8cf759

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PHU " KAMI" Dorota Stankiewicz
Jagiellońska 3
76-150 Darłowo Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 619,89 PLN
Data wymagalności: 14 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 259,51 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 5 879,40 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 179,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
5 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!