pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GROBAU MARCIN GROSNER
13 289,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: aa609851

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GROBAU MARCIN GROSNER
ul. Przyjaźni
53-030 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 701,16 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 10 701,16 PLN
Koszty sądowe: 2 588,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 289,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 marca 2023

Data wystawienia:
9 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!