pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

" TEKWOJ " FABRYKA MEBLI WOJCIECH DUSZA
6 081,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a7fc1db8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
" TEKWOJ " FABRYKA MEBLI WOJCIECH DUSZA
nd.
55-140 Bychowo Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 081,11 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2024

W sumie:
Wartość: 5 081,11 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 081,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 czerwca 2024

Data wystawienia:
11 czerwca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!