Dłużnik

GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 497,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a79dda9b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szkolna 13 / 1
49-300 Brzeg Opolskie

Siedziba: Brzeg
REGON: 356759404
NIP: 6751303135
KRS: 0000180167

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2014

W sumie:
Wartość: 1 107,00 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 497,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 listopada 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!