pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnicy

Krzysztof Szczepaniec
Agnieszka Szczepaniec
4 350,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a7955c67

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Krzysztof Szczepaniec
20-123 Lublin Lubelskie
Agnieszka Szczepaniec
20-023 Lublin Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2021
2. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2021
3. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2021
4. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2021
5. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2021
6. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2021
7. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 października 2021
8. Cywilne
Wartość: 200,00 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 3 700,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 350,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 kwietnia 2022

Data wystawienia:
27 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!