Dłużnik

EPOKSYD-BUD ŁUKASZ SOLDNER
22 650,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a75fee99

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EPOKSYD-BUD ŁUKASZ SOLDNER
ul. Pocztowa 2 / 5
41-600 Świętochłowice Śląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2020
2. Cywilne
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 20 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

22 650,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 maja 2022

Data wystawienia:
19 maja 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!