Dłużnik

USŁUGI ROLNICZE WIESŁAW DZITKOWSKI
None
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a752c3ab

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI ROLNICZE WIESŁAW DZITKOWSKI
nd. 10
16-040 Waliły-dwór Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 084,48 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 2 084,48 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

3 710,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

None


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
31 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!