Dłużnik

KANCELARIA PRAWNICZA LEX OPTIMUM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI KRZYSZTOF SMOTER
40 670,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a6cb17fb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KANCELARIA PRAWNICZA LEX OPTIMUM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI KRZYSZTOF SMOTER
ul. Wronia 45 / 175
00-870 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 38 000,00 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2017

W sumie:
Wartość: 38 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 875,39 PLN

Spłacono:

204,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

40 670,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
12 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!