pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ERSTAR RYBCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1 317,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a66d6550

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ERSTAR RYBCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Holownicza 7
93-474 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 471716305
NIP: 7292308210
KRS: 0000851434

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 922,50 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 184,83 PLN
Data wymagalności: 23 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 1 107,33 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 317,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 maja 2024

Data wystawienia:
15 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!