Dłużnik

Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki
4 614,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a6588248

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki
nd. 1
88-430 Ośno Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 370,70 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 199,40 PLN
Data wymagalności: 23 marca 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 1 394,01 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 3 964,11 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 614,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 listopada 2021

Data wystawienia:
22 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!