Dłużnik

ZAKŁAD REMONTOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "ELEKTROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 304,63 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a5486da2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZAKŁAD REMONTOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "ELEKTROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Janusza Korczaka 11
38-300 Gorlice Małopolskie

Siedziba: Gorlice
REGON: 120358119
NIP: 7382044714
KRS: 0000267201

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 766,12 PLN
Data wymagalności: 29 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 846,99 PLN
Data wymagalności: 4 stycznia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 566,22 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 453,98 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 102,99 PLN
Data wymagalności: 29 kwietnia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 336,00 PLN
Data wymagalności: 2 czerwca 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 110,04 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 130,00 PLN
Data wymagalności: 29 września 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 341,90 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 3 654,24 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 304,63 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 grudnia 2021

Data wystawienia:
29 grudnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!