pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PROES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 483,25 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a4fd25b3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PROES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 1A
35-105 Rzeszów Podkarpackie

Siedziba: Rzeszów
REGON: 180507682
NIP: 5170309621
KRS: 0000344438

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 9 168,25 PLN
Data wymagalności: 18 marca 2014

W sumie:
Wartość: 9 168,25 PLN
Koszty sądowe: 1 315,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 483,25 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 października 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!