Dłużnik

P.P.U.H. "BART-TRANS" BARTŁOMIEJ CZEPEK
3 229,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a484de52

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.P.U.H. "BART-TRANS" BARTŁOMIEJ CZEPEK
ul. Grudziądzka 12
13-306 Kurzętnik Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 180,70 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2021

W sumie:
Wartość: 2 579,20 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 229,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!