Dłużnik

CHRONOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 625,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a46ba40a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CHRONOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Błażejowice 4 B / 2
49-345 Błażejowice Opolskie

Siedziba: Błażejowice
REGON: 142648136
NIP: 9512326844
KRS: 0000370277

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 174,15 PLN
Data wymagalności: 20 września 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 170,16 PLN
Data wymagalności: 20 września 2013

W sumie:
Wartość: 6 344,31 PLN
Koszty sądowe: 1 281,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 625,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 marca 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!