Dłużnik

TTS GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 500,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a45ebe7b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TTS GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rynek 6
43-430 Skoczów Śląskie

Siedziba: Skoczów
REGON: 381913870
NIP: 6793177528
KRS: 0000760119

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 23,21 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2020
2. Cywilne
Wartość: 10,73 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2020
3. Cywilne
Wartość: 12,30 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2020
4. Cywilne
Wartość: 214,99 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2020
5. Cywilne
Wartość: 227,29 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2020
6. Cywilne
Wartość: 12,30 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2020
7. Cywilne
Wartość: 12,30 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2020
8. Cywilne
Wartość: 12,30 PLN
Data wymagalności: 4 maja 2020
9. Cywilne
Wartość: 227,28 PLN
Data wymagalności: 22 czerwca 2020
10. Cywilne
Wartość: 170,40 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2020
11. Cywilne
Wartość: 170,40 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2020
12. Cywilne
Wartość: 172,00 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2020
13. Cywilne
Wartość: 173,60 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2020
14. Cywilne
Wartość: 173,60 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2020
15. Cywilne
Wartość: 173,60 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2020
16. Cywilne
Wartość: 182,00 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2020
17. Cywilne
Wartość: 182,00 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 2 150,30 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 500,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
28 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!