pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GREEN RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 600,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a3f5ee3c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GREEN RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kaczeńcowa 27
91-214 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 382085760
NIP: 9471998994
KRS: 0000763429

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2022
2. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2022
3. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2022
4. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2022
5. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2022
6. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 2 sierpnia 2021
7. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2022
8. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2022
9. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 31 października 2022
10. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2022
11. Cywilne
Wartość: 4 050,00 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2023
12. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 4 600,00 PLN
Koszty sądowe: 1 000,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 600,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 października 2023

Data wystawienia:
4 października 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!