pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA
7 889,66 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a306fd38

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 931024534
NIP: 8960000138
KRS: 0000166577

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 514,76 PLN
Data wymagalności: 27 sierpnia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 1 374,30 PLN
Data wymagalności: 16 września 2022

W sumie:
Wartość: 6 889,06 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 889,66 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
13 kwietnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!