pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Adam Chihi
6 691,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a26069e2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Adam Chihi
Aleja Wolności 6 A
67-200 Głogów Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 510,16 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 585,71 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 295,42 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2018

W sumie:
Wartość: 5 391,29 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 691,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 kwietnia 2021

Data wystawienia:
19 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!