Dłużnik

S.K.Y CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 161,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a00993bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
S.K.Y CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Krakowskie Przedmieście 45 / 1
32-087 Zielonki Małopolskie

Siedziba: Zielonki
REGON: 368919442
NIP: 5130252636
KRS: 0000707509

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 131,60 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 1 131,60 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 161,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 maja 2021

Data wystawienia:
12 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!