Dłużnik

Arleta Preiss-Hadamus AMB Mistral - Roboty Ziemne
5 270,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9fe486b5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Arleta Preiss-Hadamus AMB Mistral - Roboty Ziemne
Szkolna 1
46-045 Kotórz mały Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 661,44 PLN
Data wymagalności: 13 listopada 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 854,83 PLN
Data wymagalności: 2 grudnia 2013
3. Gospodarcze
Wartość: 66,73 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2013
4. Gospodarcze
Wartość: 29,00 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2013

W sumie:
Wartość: 4 612,00 PLN
Koszty sądowe: 658,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 270,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 lipca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!