pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Patryk Rutkowski
42 900,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9f82a22f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Patryk Rutkowski
18-400 Łomża Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 40 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2020

W sumie:
Wartość: 40 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

42 900,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 listopada 2020

Data wystawienia:
12 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!