Dłużnik

OLA - TRANS ALEKSANDRA BUDNIK
15 698,01 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9f598b87

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OLA - TRANS ALEKSANDRA BUDNIK
ul. Hodowlana 9 / 39
81-606 Gdynia Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 166,00 PLN
Data wymagalności: 10 września 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 317,62 PLN
Data wymagalności: 13 września 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 7 626,00 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 13 109,62 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 698,01 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 lipca 2022

Data wystawienia:
11 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!