Dłużnik

DOROTA JAKÓBCZAK TEXDOR
2 508,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9f584411

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DOROTA JAKÓBCZAK TEXDOR
ul. Szybowa 14C
41-808 Zabrze Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 666,32 PLN
Data wymagalności: 14 października 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 231,14 PLN
Data wymagalności: 29 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 139,83 PLN
Data wymagalności: 29 listopada 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 174,94 PLN
Data wymagalności: 15 października 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 174,94 PLN
Data wymagalności: 30 października 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 170,47 PLN
Data wymagalności: 2 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 1 557,64 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 508,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 sierpnia 2021

Data wystawienia:
16 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!