Dłużnik

HUMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
26 989,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9f562bb5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HUMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. gen. Władysława Andersa 87
15-124 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 365589458
NIP: 5423261584
KRS: 0000640809

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 850,00 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 3 850,00 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 3 850,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 3 850,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 3 850,00 PLN
Data wymagalności: 24 października 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 3 850,00 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 23 100,00 PLN
Koszty sądowe: 3 889,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

26 989,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 czerwca 2019

Data wystawienia:
5 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!