Dłużnik

DZIUBIŃSKA-GAWLIK AGATA AGAX
3 747,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9d46dac5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DZIUBIŃSKA-GAWLIK AGATA AGAX
ul. Bulwarowa 3 / 8
20-104 Lublin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 700,00 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 3 700,00 PLN
Koszty sądowe: 947,39 PLN

Spłacono:

900,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 747,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 kwietnia 2019

Data wystawienia:
31 października 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!