Dłużnik

KOBIELAK RADOSŁAW "KORAD" TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
12 556,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9d292678

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KOBIELAK RADOSŁAW "KORAD" TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
ul. Długa 4A
62-100 Damasławek Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 858,15 PLN
Data wymagalności: 3 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 171,81 PLN
Data wymagalności: 4 września 2018

W sumie:
Wartość: 10 029,96 PLN
Koszty sądowe: 2 526,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

12 556,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 marca 2019

Data wystawienia:
4 stycznia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!