Dłużnik

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alfa Marceli Adamski
5 172,44 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9c6e0721

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alfa Marceli Adamski
ul. Spadowa 2 / 26
20-801 Lublin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 000,00 PLN
Data wymagalności: 23 kwietnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,05 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 4 172,05 PLN
Koszty sądowe: 1 000,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 172,44 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 lipca 2021

Data wystawienia:
29 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!