pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

VENENDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 812,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9bee1f1b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VENENDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jabłoniowa 20 / 111
80-175 Gdańsk Pomorskie

Siedziba: Gdańsk
REGON: 366639626
NIP: 5862315098
KRS: 0000665589

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 706,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 706,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 8 487,00 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 812,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
3 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!