Dłużnik

GRAPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 799,87 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9b97bdd6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRAPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dworcowa 58A
05-070 Sulejówek Mazowieckie

Siedziba: Sulejówek
REGON: 140230993
NIP: 8212406515
KRS: 0000241398

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 25 047,20 PLN
Data wymagalności: 12 lipca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 174,46 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 25 221,66 PLN
Koszty sądowe: 2 716,39 PLN

Spłacono:

3 138,18 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

24 799,87 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 września 2019

Data wystawienia:
1 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!