pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Dariusz Pająk
58 314,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9a5fd8cf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dariusz Pająk
95-040 Koluszki Łódzkie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 50 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2020
2. Cywilne
Wartość: 2 260,00 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 52 260,00 PLN
Koszty sądowe: 6 054,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

58 314,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 lutego 2021

Data wystawienia:
25 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!