Dłużnik

ŁUKASZ PIERNICKI PUH LA LIBERTAD
2 229,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9996b4d8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ŁUKASZ PIERNICKI PUH LA LIBERTAD
Mickiewicza 22F / 8
43-190 Mikołów Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 599,00 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2018

W sumie:
Wartość: 1 599,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 229,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
14 września 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!