Dłużnik

PV SOLAR ENERGY FOTOWOLTAIKA I POMPY CIEPŁA MIROSŁAW MOSZKOWICZ
47 878,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 992fb895

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PV SOLAR ENERGY FOTOWOLTAIKA I POMPY CIEPŁA MIROSŁAW MOSZKOWICZ
Tadeusza Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 34 821,36 PLN
Data wymagalności: 3 września 2021
2. Cywilne
Wartość: 8 910,00 PLN
Data wymagalności: 3 września 2021

W sumie:
Wartość: 43 731,36 PLN
Koszty sądowe: 4 147,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

47 878,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 stycznia 2022

Data wystawienia:
5 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!