Dłużnik

AKINTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
5 106,18 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9900f0c8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AKINTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
ul. Jesionowa 15
64-550 Duszniki Wielkopolskie

Siedziba: Duszniki
REGON: 302108130
NIP: 7872106109
KRS: 0000420402

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 813,00 PLN
Data wymagalności: 15 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 592,79 PLN
Data wymagalności: 12 września 2019

W sumie:
Wartość: 4 405,79 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 106,18 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 sierpnia 2021

Data wystawienia:
10 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!