pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"WARSAW EAGLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 439,12 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 980a0063

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"WARSAW EAGLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Książęca 19 / 3
00-498 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 142686540
NIP: 7010270874
KRS: 0000372529

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 050,00 PLN
Data wymagalności: 11 września 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 178,73 PLN
Data wymagalności: 12 września 2023

W sumie:
Wartość: 1 228,73 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 439,12 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 marca 2024

Data wystawienia:
20 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!