Dłużnik

GOSPODARSTWO SADOWNICZE MIECZYSŁAW WDOWIAK
65 823,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 96aeb732

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO SADOWNICZE MIECZYSŁAW WDOWIAK
Mniszew 55
26-910 Mniszew Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 25 000,10 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 7 010,00 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 18 775,00 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 13 250,00 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 64 035,10 PLN
Koszty sądowe: 6 201,39 PLN

Spłacono:

4 412,61 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

65 823,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
21 stycznia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!