Dłużnik

FABRYKA DREWNA KLEJONEGO FDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 527,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 94e6b046

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FABRYKA DREWNA KLEJONEGO FDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marii Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów Podkarpackie

Siedziba: Rzeszów
REGON: 180668586
NIP: 5170343351
KRS: 0000378237

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 304,40 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 1 045,50 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 922,50 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2015

W sumie:
Wartość: 4 272,40 PLN
Koszty sądowe: 1 254,68 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 527,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
19 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!