Dłużnik

K&K SPORT-MED KATARZYNA LASZCZYK
39 962,56 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 935b1c74

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
K&K SPORT-MED KATARZYNA LASZCZYK
ul. Leśna 3
76-200 Siemianice Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 184,04 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 10 047,37 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 7 120,27 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 7 052,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 4 180,29 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 5 274,84 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 3 334,40 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 44 193,21 PLN
Koszty sądowe: 2 953,39 PLN

Spłacono:

7 184,04 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

39 962,56 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
18 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!