pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Mateusz Kopyt
2 152,82 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 92aff846

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Mateusz Kopyt
ul. Płocka
09-440 Staroźreby Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 295,82 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 293,78 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 306,45 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 304,35 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 302,03 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2022

W sumie:
Wartość: 1 502,43 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 152,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 kwietnia 2024

Data wystawienia:
26 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!