Dłużnik

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY Tomasz Chabierski
4 883,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 924dc232

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY Tomasz Chabierski
ul. Grodzka 12/14 / 12
62-800 Kalisz Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 060,00 PLN
Data wymagalności: 18 sierpnia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 170,18 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2017

W sumie:
Wartość: 4 230,18 PLN
Koszty sądowe: 653,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 883,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 maja 2018

Data wystawienia:
8 stycznia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!