Dłużnik

MAG TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 717,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 922bf3e9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAG TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-koźle Opolskie

Siedziba: Kędzierzyn-koźle
REGON: 363196358
NIP: 7492093725
KRS: 0000590435

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 918,80 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 479,70 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 5 018,40 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 7 416,90 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 717,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 lipca 2021

Data wystawienia:
12 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!