Dłużnik

GREGORIO USŁUGI AUTOKAROWE GRZEGORZ PEREWIZNY
20 650,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 91e979df

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GREGORIO USŁUGI AUTOKAROWE GRZEGORZ PEREWIZNY
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 62 / 111
48-303 Nysa Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 18 000,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 18 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

20 650,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 czerwca 2022

Data wystawienia:
1 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!