pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI "ART-STUDIO" BEATA AMBROZIAK-SZĘDA
386,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 90d1c020

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI "ART-STUDIO" BEATA AMBROZIAK-SZĘDA
ul. Wojska Polskiego
14-200 Iława Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 182,50 PLN
Data wymagalności: 26 listopada 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 173,25 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 355,75 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

60,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

386,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 lipca 2020

Data wystawienia:
21 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!